Moduly FIATA

 1. Úvod do zasielatelstva
 2. Námorná preprava (vseobecne)
 3. Námorné kontajnery
 4. Multimodálna preprava
 5. Letecká preprava
 6. Cestná preprava
 7. Zeleznicná preprava
 8. Vnútrostátna a medzinárodná preprava vnútrozemskými vodnými cestami
 9. Colné postupy
 10. Logistika, skladovanie a distribúcia
 11. Poistenie
 12. Nebezpecný náklad
 13. Bezpecnost a bezpecnostná ochrana
 14. Informacné a komunikacné technológie v zasielatelstve

Trvanie kurzu: 240 vyucovacích hodín vrátane 2-3 odborných exkurzií.