WEBINÁR ATP

ATP

Ponuka Webinára "Dohoda ATP v praxi".

Dohoda o Medzinárodnej preprave Skaziteľných potravín a o špecializovaných dopravných a prepravných prostriedkoch používaných na túto prepravU (ATP)

(platí aj na vnútroštátnu prepravu skaziteľných potravín v SR)

 

Miesto konania: online

Dátum konania: 8.11.2022 od 9:00 do 11:30 hod.

Školiteľ: prof. Ing. Jozef GNAP, PhD.

Viac informácií nájdete nižšie:

Ponuka

Objednávka