Odborné exkurzie

V rámci kurzu boli realizované odborné exkurzie:
 
Zoraďovacia železničná stanica ŽSR Teplička nad Váhom

ŽSR Teplička 1  ZSR Teplicka 2  ZSR Teplicka 3

Terminál intermodálnej prepravy Žilina
 
TIP ZA  TIP ZA2

TIP 3 ZA

Terminál METRANS Dunajská Streda

Metrans

DSV Senec (skladovanie vrátane nebezpečných vecí)

DSV

Central Europe Trailer Senec

CET návesy  CET návesy 2

CET návesy 3

Odborné laboratória a učebne Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

KCMD 1  KCMD 2

GS1 Slovakia Žilina

GS1  GS1 2

GS1 3

prístav Bratislava

prístav  prístav 2

prístav 3

 
KIA Motors Teplička nad Váhom