Právne minimum z cestnej nákladnej dopravy

Akreditácia číslo POA: 3217/2012/158/2

Školenie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

image001 image003 image005

Termín školenia

26. 4. 2019

Kurz z dôvodu zamedzeniu šírenia koronavírusu COVID-19 je presunutý na neskorší termín. Nový termín bude zverejnený po ukončení mimoriadnej situácii v SR

Miesto školenia

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
ZASADAČKA VEDECKEJ RADY
V STRAVOVACOM ZARIADENÍ NOVÁ MENZA
VYSOLOŠKOLÁKOV 26, 010 08 ŽILINA

Školenie je určené pre dispečerov, vedúcich dopravy, zasielateľov a vodičov.

Ciel školenia

Je zameraný na vysvetlenie súčasných sociálnych predpisov, ktoré sa aplikujú na režim práce osádok vozidiel v cestnej nákladnej doprave. Súčasťou školenia budú aj praktické aplikácie na plánovanie prepráv, kritické momenty režimu práce a najčastejšie nedostatky.

Podľa požiadaviek bude zameranie na detailné vysvetlenie režimu práce vodičov aj na základe výstupov projektu, ktorý bol zameraný na zjednotenie výkladu Nariadenie EP a Rady č. 561/2006 pre kontrolórov zo štátov EÚ:

Budú vysvetlené nové požiadavky nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 a mení nariadenie EP a Rady (ES) č. 561/2006

Upozornenie:

Podľa čl. 10 ods. 4 Nariadenia EP a Rady č. 561/2006 „podniky, odosielatelia, zasielatelia, organizátori zájazdov, hlavní dodávatelia, subdodávatelia a agentúry zamestnávajúce vodičov zabezpečia, aby boli zmluvne dohodnuté dopravné harmonogramy v súlade s týmto nariadením.

Obsah školenia

Program školenia

Sociálne predpisy vo vzťahu k režimu práce

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy 
 • Čerpanie pravidelného týždenného odpočinku (45 h) podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ od 20.12.2017!!! – Pokuty a kontroly v štátoch, ktoré to aplikujú (Francúzsko, Belgicko, SRN, Španielsko, Veľká Británia, Holandsko atď.)
 • Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) v kontexte so sociálnymi predpismi EÚ a ich zmenami,
 • Výnimky z režimu práce a ich zdôvodnenie a praktické ukážky zapisovania
 • Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave  a o zmene ďalších zákonov v znení platnom od 1.4.2019 !!!
  • Vysvetlenie režimu práce vodiča cestnej nákladnej dopravy
  • Prípadové štúdie na plánovanie prepráv a aplikáciu v praxi
  • Používanie tachografov nové Nariadenie EP (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave (platné od 1.3.2016),
 • Potvrdenie činností podľa Nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo dohody AETR) – praktické vyplnenie a používanie
 • Vývoj v oblasti digitálnych tachografov
  • prečo niektoré vozidla s digitálnymi tachografmi môžu mať denný čas jazdy dlhší až o 30 min., minútové pravidlo u nových digitálnych tachografov a jeho aplikácia v praxi, režim OUT
  • tretia generácia tachografov a ich prepojenie s GNSS - zmeny v digitálnych tachografoch od 15.6. 2019 a ďalšie plánované a možné dopady!!!!
   Kontroly dodržiavanie režimu práce vodičov a používania záznamových zariadení v doprave
 • Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene ďalších zákonov
 • Rozdelenie porušenia režimu práce a používania tachografov na menej závažné, závažné, veľmi závažné a najzávažnejšie – platné v EÚ od 1.1.2017
 • Kontroly dodržiavania sociálnej legislatívy a používania tachografov

Praktická časť: Obsluha analógových digitálnych tachografov. Bude možná práca súčasne na 4 výcvikových digitálnych tachografoch.

UKONČENIE ŠKOLENIA

Školenie je akreditované Ministerstvom školstva SR, číslo potvrdenia o akreditácii: 3217/2012/158/2,absolventi získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Test z prednášanej problematiky. Ak účastník získa 70 % a viac bodov získa osvedčenie o absolvovaní kurzu s celoštátnou platnosťou a ostatní potvrdenie o účasti na kurze.

Časový rozsah školenia

10 vyučovacích hodín (vyučovacia hodina 45 minút)

08:00 - 08:30 Registrácia účastníkov
08:30 - 10:00 1. Časť školenia
10:00 - 10:15 Prestávka na občerstvenie
10:15 - 12:00 2. Časť školenia
12:00 –12:45 Prestávka na obed
12:45 –16:30 3. Časť školenia vrátane praktickej časti

Odborní garanti a lektori

 • prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

  vedúci katedry cestnej a mestskej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline, predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR, garant akreditovaného vzdelávania s celosvetovou platnosťou Zasielateľstvo - Špedičný expert FIATA Diploma, člen sociálnej komisie IRU (medzinárodná únia cestnej dopravy), člen sociálnej komisie ČESMAD Slovakia, absolvent kurzu na lektorovaného VOSA (Vehicle&OperatorServices Agency, Veľká Británia) týkajúceho sa Nariadenie 561/2006 a digitálnych tachografov.

 • prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.

  dekan Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a prodekan fakulty, Žilinská univerzita v Žiline. Absolvent kurzu na lektorovaného VOSA (Vehicle&OperatorServices Agency, Veľká Británia) týkajúceho sa Nariadenie 561/2006 a digitálnych tachografov.

Cena školenia

95 € bez DPH

pre akreditované školenie s osvedčeniami s celoštátnou platnosťou

Cena obsahuje: odborné a organizačné zabezpečenie školenia, občerstvenie (káva, minerálka a obed)., prenájom školiacej miestnosti a laboratória, vydanie osvedčenia a zaslanie.

Za akreditované školenia v cestnej doprave Žilinská univerzita nefakturuje DPH.

Prihláška na školenie

Na zabezpečenie školenia je potrebné vystaviť pred školením objednávku, zaslať scan e-mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.a potom zaslať poštou alebo doniesť na školenie originál.

Upozornenie

Počet účastníkov na jedno školenie je obmedzený - maximálne do 55 účastníkov.

Údaje pre vystavenie objednávky

Žilinská univerzita v Žiline
F PEDAS
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina

IČO: 00397 563
IČ DPH: SK 2020677824

 

 Podmienky spracovania osobných údajov