Vydanie certifikátu FIATA DIPLOMA

Po úspešnom absolvovaní kurzu je možné prostredníctvom ZLZ SR požiadať FIATA o vydanie certifikátu FIATA DIPLOMA – Špedičný expert.

Poplatok za vydanie: 50 CHF za elektronický certifikát (PDF) a 150 CHF za vytlacený certifikát. Poplatok nie je súčasťou poplatku za kurz.

Žiadosť o udelenie certifikátu FIATA DIPLOMA (2016)