Organizácia kurzu

Kurz bude realizovaný v Žiline

  • v 16tich dvojdňových sústredeniach

Cena kurzu:

  • 1830 € - pre riadnych členov ZLZ SR
  • 2030 € - ostatní účastníci

Cena je bez DPH. Žilinská univerzita nie je platcom DPH na kurzy celoživotného vzdelávania.

Cena obsahuje: odborné texty podľa štandardu Medzinárodnej federácie zasielateľských zväzov FIATA v rozsahu cca 900 strán v elektronickej forme (formát pdf cez prístup na špeciálnu stránku kurzu pre účastníkov kurzu), náklady na školiteľov, prenájom miestností, didaktickej techniky, občerstvenie, minerálka a káva, organizačné a technické zabezpečenie, prístup na bezplatné wifi počas kurzov v Žiline, organizáciu odborných exkurzií v rámci SR, vydanie osvedčení o absolvovaní akreditovaného kurzu Ministerstvom školstva, vedy a športu SR.

Cena nového kurzu tiež obsahuje tieto odborné publikácie, ktoré by nemali chýbať v každej zasielateľskej, logistickej a dopravnej firme:

zasielatelstvo  práca vodičov  nakladanie

 

Cena neobsahuje: ubytovanie účastníkov kurzu, stravovanie a dopravu na miesto konania a na exkurzie. Cena neobsahuje náklady na organizáciu zahraničných exkurzii v prípade záujmu; taktiež neobsahuje poplatok, ktorý sa platí FIATA za vydanie certifikátu FIATA DIPLOMA, ktorý je v roku 2016: 150 CHF za tlačenú verziu alebo 50 CHF za elektronickú verziu.

Prednášajú lektori zo Žilinskej univerzity,MDVaRR,ZLZ SR a Svazu spedice a logistiky CR.

Začiatok kurzu je podmienený prihlásením minimálne 26 účastníkov. Organizátor kurzu si vyhradzuje právo posunúť plánovaný začiatok kurzu (september 2023) pri prihlásení menšieho počtu účastníkov.

Podmienka zaradenia do kurzu: Absolvované úplne stredoškolské vzdelanie s maturitou a jeden rok odbornej praxe (aj neucelenej) v zasielateľstve, doprave alebo logistike a súvisiacich činnostiach.